Profesjonalna Obsługa Inwestycji Budowlanych

Nadzór Inwestorski

Usługa Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:   Nadzór inwestorski nad wszystkimi branżami zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, dokumentacją projektową i Polskimi Normami. Reprezentowanie interesów Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową kontraktową zawartą pomiędzy Inwestorem i wykonawcą, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sprawdzanie jakości […]

Inwestorstwo Zastępcze

Usługa Inwestorstwa Zastępczego obejmuje:   Pełne inwestorstwo zastępcze wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją przedsięwzięcia w zakresie wymaganym przez przepisy prawa budowlanego.   Przejęcie obowiązków związanych z wszelkimi pracami formalno – prawnymi, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń.   Zarządzanie budową na etapie realizacji projektu pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę.   Wyszukanie i negocjowanie […]

Inżynier Kontraktu

Obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmują czynności związane z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektów inwestycyjnych w tym głównie administrowanie kontraktem i zarządzanie przedsięwzięciem, nadzór, kontrola, weryfikacja, rozliczenie.